Välj en sida

Kommuner agerar olika gällande privat uthyrning

För företag som vill hyra lokaler finns både den kommunala och den privata marknaden att vända sig till. En sak som skiljer över Sverige är däremot hur kommunen agerar kring hur mycket de marknadsför de privata alternativen. De som vill hyra lokaler i Jönköping kan se alla alternativ på Jönköping.se – en tjänst som inte finns i alla städer.

Att hitta lediga lokaler i Jönköping, Stockholm eller Malmö är inte helt lätt. I alla fall inte för företag som har vissa krav på plats, storlek och användningsområde. Det kan till och med innebära att företagen inte kan etablera sig om de inte hittar en passande lokal.

För städer och kommuner är det samtidigt viktigt att företagen etablerar sig, växer och kan anställa. Näringslivet är blodådran i samhällen och ligger till grund för de skatter som betalas in. Därmed tjänar kommunerna på att främja företagandet. Det kan finnas flera orsaker till att företag så enkelt kan hitta och hyra lediga lokaler i Jönköping via Jönköping.se men oavsett är det en tjänst som förenklar för företagen att hitta rätt och snabbt kunna byta till mer passande lokaler.

Under Näringsliv & Arbete finns en filtreringsfunktion där man kan se butikslokaler, lagerlokaler, industrilokaler som är lediga. En fastighetsägare har där även möjlighet att lägga upp sina lediga lokaler vilket gör att de flesta lediga objekt kan hittas på ett och samma ställe.

Även mark och företag

För företag som vill etablera sig finns flera alternativ. Som ett första steg vill de flesta företag hyra lokaler i Jönköping men är det ett mycket stort företag kan ett alternativ vara att köpa mark och bygga de fastigheter man är behov av själv. Även mark listas på hemsidan även om utbudet är betydligt mindre än kontor och andra lokaler. Vid önskemål om mark bör även kontakt tas med kommunen som kan visa hur markplanering är tänkt att ske inom något år.

Ett ytterligare steg är att köpa ett företag och därmed ta över deras fastigheter eller lokaler. Även detta kan ske via sidan.

Inte i alla städer

Det kan tyckas som en smidig tjänst och ett sätt att främja det lokala näringslivet. Men det är ändå ett fåtal kommuner som valt denna väg. De flesta länkar enbart ut till lokala fastighetsbolag eller har en kortare text om att kommunen ”kan hjälpa till” att hitta passande fastigheter eller objekt. Men kanske borde fler göra som ovan och ta efter exemplet gällande att hyra lokaler i Jönköping.

Profilbild
Senaste inläggen av Daga Isaksson (se alla)