Välj en sida

Vad är en hedgefond?

Termen hedgefond kommer från engelskans “hedging”, som betyder “inhägnad” eller “helgardering”. Det är en investeringsstrategi vars syfte är att minska eller till och med eliminera den risk som kan uppstå vid en kursutveckling som inte är gynnsam. Detta uppnås genom...