Välj en sida
Om den digitala låneplattformen kontantfinans.se

Om den digitala låneplattformen kontantfinans.se

Den digitala tekniken går framåt i en rasande takt, så även i finansbranschen. Ett område där detta är särskilt tydligt är när det kommer till lån och krediter. I synnerhet är fallet så med de kontokrediter som bland annat den digitala låneplattformen kontantfinans.se...

Privatekonomins olika delar

Privatekonomi kan i korthet förklaras med allt kapital som en privatperson har tillgång till samt hur detta kapital omsätts i inkomster och utgifter. Därmed svarar en persons privatekonomi på frågan hur personen använder sina pengar. Man brukar bryta ner begreppet i...