Välj en sida

Privatekonomins olika delar

Privatekonomi kan i korthet förklaras med allt kapital som en privatperson har tillgång till samt hur detta kapital omsätts i inkomster och utgifter. Därmed svarar en persons privatekonomi på frågan hur personen använder sina pengar. Man brukar bryta ner begreppet i mindre underkategorier för att göra det tydligare hur ekonomin är uppbyggd.

Inkomster

Inkomster är det kapital som personen får oavsett vilken som är inkomstkällan. För en barnfamilj kan det exempelvis vara lön, barnbidrag och föräldrapenning. Men det kan även vara bidrag så som CSN-bidrag eller bostadsbidrag.

Inom inkomster finns även inkomster av kapital vilket många inte tänker på. Det är exempelvis räntor, aktieutdelningar eller annan avkastning. De flesta brukar däremot inte ta med denna post i en budget då inkomst av kapital generellt ges en gång per år i motsats mot andra inkomster som ges varje månad. Kapital är en av den typ av inkomster som man gärna tar hjälp med att hantera, läs mer här hur du kan få hjälp med din kapitalförvaltning.

Utgifter

Utgifter är de pengar som personen betalar ut. Det kan alltså vara allt från hyra och telefonabonnemang till cafébesök och godis. För att förtydliga vilka utgifter ett hushåll har brukar man inom privatekonomi dela upp det mellan fasta och rörliga utgifter.

Med fasta menas utgifter som ligger löpande månad efter månad och som inte lätt kan ändras. Det kan exempelvis vara hyra, el, bredband och försäkring.

Med rörliga utgifter menas det som betalas i vardagen så som restaurangbesök, shopping, resor m.m.

Budget – ger en privatekonomisk överblick

Första steget till att skapa en stabil privatekonomi är att skapa en budget där man skriver upp alla fasta kostnader samt hur stor summa som förväntas betalas till de rörliga posterna så som kläder, hygien, mat osv.

Genom att skapa en balanserad budget utifrån hushållets totala inkomst kan man lättare se hur stora summor man har råd med att betala för olika andra poster. Men det då även viktigt att bokföra varje betalning så att man ser om budgeten följs eller behöver justeras.

För personer med svag ekonomi är det extra viktigt att se över sin budget och att den går ihop. Risken är annars stor att man behöver låna pengar för de löpande utgifterna vilket i längden skapar en sämre ekonomi. Vid behov av hjälp kan kommunens budget- och skuldrådgivare kontaktas. De flesta kommuner har en person anställd som just hjälper privatpersoner att få koll på sin ekonomi.

Profilbild
Senaste inläggen av Marianne Hansen (se alla)