Välj en sida

När du just ska börja investera kanske du funderar på huruvida du bör investera i aktier eller fonder. I grund och botten har det faktiskt ingen enorm betydelse vilket av dessa bägge alternativ du väljer. Du kan till och med välja den gyllene medelvägen och använda dig av en kombination av dessa. Men för de flesta småsparare är det generellt sett tryggare att investera i aktiefonder än i enskilda aktier. Läs vidare så förklarar vi detta mer ingående!

Skillnaderna mellan en enskild aktie och en aktiefond

Till att börja med vill vi klargöra att det finns fler typer av fonder än enbart aktiefonden. Men för sakens skull kommer vi här förklara skillnaderna mellan en enskild aktie och en aktiefond. Detta för att förtydliga huvudskillnaderna mellan dessa bägge sorters värdepapper.

När du investerar i en aktiefond gör du detta tillsammans med andra investerare. Fonden ger dig en större diversifiering och därmed även mer riskspridning. Dessutom är det inte du själv som sitter vid rodret och rattar fonden utan en professionell fondförvaltare. Även detta kan kännas betryggande när du befinner dig i början av ditt äventyr som investerare.

Om du istället väljer att köpa en enskild aktie köper du ett specifikt bolag. Detta ger såklart inte en särskilt god riskspridning. Du kan förvisso välja att köpa flera olika aktier och därigenom bygga en portfölj som i mångt och mycket liknar en typisk aktiefond. Men ett sådant tillvägagångssätt kräver samtidigt såväl kunskap som tid och erfarenhet, för att inte tala om mer pengar än vad ett fondsparande erfordrar.

Så vet du om du bör investera i aktier eller fonder

Så bör du då investera i aktier eller fonder? Svaret är att de allra flesta småsparare bör börja med att investera i fonder. Så är bland annat fallet om du:

  • är ny på börsen
  • vill få ett snabbspår till en diversifierad investering
  • saknar den erfarenhet, kunskap, tid och energi som krävs för att investera i aktier på ett seriöst sätt
  • inte har en större summa pengar som gör det möjligt att bygga upp en portfölj bestående av flera olika aktier.
Profilbild
Senaste inläggen av Anita Björklund (se alla)