Välj en sida

Nyemission innebär i korthet att ett företag ger ut fler aktier. Detta för att få in mer kapital inför exempelvis en utlandsexpansion. Men det kan även handla om livsnödvändigt kapital för att företaget inte ska gå i konkurs. Som investerare är det alltså viktigt att granska orsaken till denna process och avgöra om ytterligare investeringar ska ske eller inte.

Varför nyemission av aktier?

Målet med en nyemission av aktier är att få in kapital till företaget. Detta istället för att teckna ett lån eller ge ut företagsobligationer. Kapital som exempelvis kan användas till:

  • Förvärv
  • Expansion på ny marknad
  • Hantera en tuff ekonomisk period

Om det är bra eller dåligt att köpa fler aktier, som investerare, är omöjligt att svara på. Det är alltid en risk att investera i aktier, en risk som även kommer med möjlighet till god avkastning. En investerare bör alltså kontrollera varför nyemissionen sker och hur kapitalet är tänkt att användas.

Vägen framåt

Första steget är att styrelsen i bolaget tar fram ett förslag på att nyemission ska ske. Därefter kan stämman, och i vissa fall styrelsen, ta beslutet om detta ska genomföras eller inte. Beslut tas även om det ska ske med företrädesrätt eller inte.

Med företrädesrätt menas att nuvarande aktieägare i ett första steg får köpa valfritt antal aktier via den nyemission som sker. Om det sedan finns aktier kvar kommer dessa att erbjudas till allmänheten. Det är därmed ett sätt för att säkerställa att nuvarande ägare ska få möjligheten att delta. En teckningsperiod upprättas vilket betyder den tid som teckning får ske. Målet är att få in full teckning under denna tid. Efter att försäljningen är klar behöver information kring detta lämnas in till Bolagsverket.

Erbjuds till lägre kurs

Vid en nyemission kommer de nya aktierna säljas till ett lägre pris än marknadspriset på nuvarande aktier. Det är självklart då investerarna annars kan gå till öppna marknaden och köpa aktier till ett bättre pris än vad som erbjuds. Det innebär även att kursen kan påverkas kraftigt om det handlar om en större mängd aktier.

Vid börsnotering

Denna process kan även ske inför en börsnotering. Det behöver i detta fall inte vara för att primärt få in kapital utan för att kunna uppfylla de kriterier som krävs för att få finnas på svenska börsen. Exempelvis finns krav på antalet aktieägare och spridning mellan ägare.

Senaste inläggen av webmaster (se alla)