Välj en sida

Vid en eventuell separation eller skilsmässa kan man behöva genomgå en bodelning där alla gemensamma ägodelar, fastigheter och tillgångar delas upp lika mellan de inblandade parterna. Men en bodelning kan även vara en smart lösning om man fortfarande är tillsammans eller gifta och en av makarna eller partnerna ärver en större summa pengar eller en fastighet. Då kan man göra en bodelning om partnern i fråga önskar att fritt kunna bestämma över och disponera dessa tillgångar, eller kunna behålla dem i sin helhet vid en eventuell skilsmässa eller separation senare i livet.

Utan äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan blivande makar, där man bestämmer att viss egendom som enbart tillhör den ena partnern ska fortsätta att vara privat, enskild egendom och inte delas mellan de båda makarna vid en eventuell skilsmässa. Ett äktenskapsförord måste upprättas skriftligen och behöver undertecknas av båda makarna för att det ska vara giltigt. Om man inte skapade ett giltigt äktenskapsförord innan man gifte sig så kan en bodelning under äktenskapet vara en bra och praktisk lösning. Om man gör en bodelning under äktenskapets gång så måste den signeras och lämnas in till skatteverket. Det finns ingen färdig blankett att fylla i för detta ändamål, så om man känner att man inte har någon särskilt bra koll på processen så kan det vara lämpligt att anlita en advokat med expertiskunskap inom bodelning under äktenskap.

Vad kan konsekvenserna av en bodelning bli?

En skilsmässa eller separation kan leda till mycket emotionell stress och hjärtesorg, men också till ekonomiska problem och tvister. Genom att anlita en advokat som hjälper en med bodelningen kan man förhoppningsvis minska all sorts stress, både känslomässig och ekonomisk. I bästa fall har ingen av makarna några större skulder, vilket annars kan leda till att man går tomhänt från en skilsmässa. Enligt lagen ska all gemensam egendom och alla fastigheter och tillgångar delas exakt lika mellan makarna. Om det finns ett registrerat äktenskapsförord sedan tidigare måste man självklart ta hänsyn till det. Det kan vara svårt att veta exakt vad de ekonomiska konsekvenserna kommer att bli, varför det är bra att anlita en expert på området som kan hjälpa en med bodelningen och underlätta processen. Framför allt är det viktigt att komma ihåg att skriva ner exakt vad som tillfaller vem i bodelningen, och sedan registrera det, för att förhindra att någon kräver ändringar i efterhand.

Profilbild
Senaste inläggen av Daga Isaksson (se alla)