Välj en sida

Gemensam vårdnad är ett begrepp som innebär att gifta föräldrar till ett barn som föds har samma ansvar för sitt barn. Detta innebär bland annat att båda är ansvariga för juridiska frågor som rör barnet samt saker som skolgång. Om föräldrarna inte skulle vara gifta när de får barnet har de inte gemensam vårdnad direkt, detta ska då först anmälas till socialnämnden. Därtill ska pappan till barnet göra ett faderskapstest där man ser om pappan är biologisk pappa till barnet. Om två föräldrar som tidigare var gifta med barn har skiljt sig har de ändå gemensam vårdnad. Ett undantag är om en eller båda föräldrar anmäler att de vill ha ensam vårdnad. Om en av parterna skulle motsäga sig gemensam vårdnad finns det bra hjälp att få hos kommunen, bland annat samarbetssamtal.

När man har gemensam vårdnad om sitt barn ska båda föräldrar komma överens om frågor gällande barnets framtid. Det kan handla om vilken skola barnet ska gå i. En förälder får alltså inte helt plötsligt flytta barnet till en ny skola utan att den andre föräldern går med på det. En av föräldrarna får heller inte flytta till en annan stad och ta barnet med sig utan godkännande från den andra föräldern. Däremot finns det vissa saker man får göra. I många fall är det en av föräldrarna som har barnet mer än den andra. Det kan handla om att exempelvis pappan har barnet på veckorna och mamman endast på helgen. Då har pappan rätt att bestämma vardagliga saker, bland annat sådant som gäller fritidsaktiviteter, val om kläder och exempelvis när barnet ska sova.

Underhållsbidrag

Om du och ditt ex har beslutat att barnet ska bo hos dig majoriteten av tiden ska ditt ex betala ett så kallat underhållsbidrag. Det kan vara lite svårt att veta exakt hur stort bidraget ska vara eftersom det baseras på olika faktorer. Ett tips är att vända sig till en jurist i just detta fall. Juristen kan då hjälpa er med uträkningarna så att det känns bra och rättvist för båda. Barnbidraget delas jämnt mellan föräldrarna med förutsättningen av att barnet bor lika mycket hos båda.

Profilbild
Senaste inläggen av Daga Isaksson (se alla)