Välj en sida

Förvaltning av den bostadsrätt

När man är ägare till en bostadsrätt och medlem i en bostadsrättsförening finns det flera saker man måste tänka på. Att äga en bostadsrätt är inte samma sak som att äga en bostad, det finns flera juridiska skyldigheter (och rättigheter) man måste vara försiktig med. Som en person som varken jobbar inom juridik eller bostadsmarknaden kan det vara svårt att hålla kolla på dessa saker och göra det rätt. Därför finns det olika företag som med sin expertis tar hand om förvaltningen av din bostadsrätt och underlättar arbetet för föreningen.  I den här texten berättar vi mer om de olika tjänsterna som kan ingå inom förvaltningen!

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen innebär oftast olika tjänster för de olika instanserna inom föreningen. Styrelsen får hjälp med den övergripande ekonomin: Förvaltningsföretaget hjälper till att göra en budget som gäller för flera år för föreningen, försöker optimera ekonomin som håller bostadsrättsföreningen igång, det vill säga ekonomin som till exempel betalar el och trädgårdsskötsel och företaget hjälper till med den ekonomiska redovisningen, betalningar och bokslut. Förvaltningsföretaget erbjuder ofta även tjänster inom likviditetsbudgeten och placeringen av överlikvida medel. Styrelsen kan även få hjälp av förandet av lägenhetsförteckningen, som är ett lagkrav att ha och föra ordentligt för en bostadsrättsförening. Inom denna tjänst ingår att påminna de olika medlemmarna om betalningar. Företaget hjälper även föreningen med överlåtelser av bostäder, det vill säga den juridiska processen när en bostad i föreningen säljs och byter ägare.

Det är inte bara förvaltning och löpande hantering som behöver göras när det kommer till ekonomiska områden. Att förutse händelser och tidigarelägga delar av fastighetens behov är också strategiskt viktiga aspekter av ägandet inom fastigheter. Detta oavsett om det är ett företag eller en förening som står bakom verksamheten. Proaktiv förvaltning kan gynna föreningen eller ägaren på ett tydligt vis. Kanske finns det sätt att effektivt hantera överskott för att på ett bättre sätt övervinna utmaningar? Denna informationssida om ekonomi ger en rad intressanta tips att begagna sig av i strävan efter bättre förvaltning.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel är inte samma sak, men de hänger ihop. Teknisk förvaltning innebär att förvaltaren hjälper föreningen med vad som behövs göras just nu, vad som fungerar bra i fastigheten och vad som behövs göras längre fram och framför allt att det görs! Det gäller att ha koll på prioriteringar och investeringar i en förening så att ekonomin går runt. Exempel på teknisk förvaltning är upprättande av en underhållsplan, besiktning och driftbevakning så att skador undviks, hantering av störningsärenden så att trivseln behålls och förvaltning av miljöpåverkan till exempel genom driftoptimering och energibesparingsprojekt.

Genom att anställa en förvaltare underlättar du föreningens arbete avsevärt. Tjänsten kostar så det är viktigt att hitta en billig bostadsrättsförvaltning som gör sitt jobb bra. Även om alla förvaltningstjänster kostar så är det pengar som är bra investerade i föreningen och kommer ge gott med sig till alla medlemmar. Leta efter ett företag som är relativt billigt och låt dem hjälpa er!

Profilbild
Senaste inläggen av Bengt-Olof Sundqvist (se alla)