Välj en sida

Prefensaktier, eller “preffar” som de också kallas, är en typ av aktie med relativt hög nivå av säkerhet. Innehavare av preffar garanteras en viss utdelningsnivå redan vid köptillfället, och de har dessutom företrädesrätt till företagets tillgångar vid en likvidering eller konkurs. Detta i motsats till vanliga, så kallade stamaktier, vars värde i högre grad är beroende av bolagets vinstutveckling, och vars ägare får tillgång till företagets medel senare än innehavare av preferensaktier vid konkurs eller likvidering. Marknadspriset för preffar är generellt sett högre än för vanliga aktier, eftersom de garanterar en viss avkastningsnivå. Personer som äger preferensaktier har dock vanligtvis mindre rösträtt i bolaget än ägare till stamaktier.

Preferensaktier vs. obligationer

Det faktum att preffar garanterar köpare utdelning gör att de delvis påminner om obligationer. Det finns däremot några viktiga skillnader mellan investeringsformerna. Från bolagets perspektiv räknas deras erbjudande om preferensaktier som aktiekapital, och ger ingen skuld i balansräkningen. Detta gör tillhandahållande av preffar mer attraktivt hos vissa företag, som inte kan, eller vill, försätta sig i skuld. Bolag som tillhandahåller obligationer måste dessutom till skillnad från ett som erbjuder preferensaktier betala ränta, annars finns risken att fordringsägarna sätter företaget i konkurs. Ett sådant hot finns inte för verksamheter som håller på vinsten från preferensaktier, men det kan likväl bli dyrt för bolaget i längden.

Några aspekter att vara medveten om inför köp

Som investerare är det viktigt att ta reda på hur villkoren för ett företags preferensaktier ser ut innan ett köp genomförs. Detta eftersom dessa kan utformas relativt fritt. Det är även en god idé att informera sig om hur företagets vinstutveckling ser ut, eftersom det – liksom vid andra typer av aktieköp – lönar sig mest att inneha preferensaktier i ett framgångsrikt bolag. Om du skaffar preffar i ett företag vars framtid är osäker riskerar du att aktiernas kurs går ned, och att verksamheten inte har råd att betala någon utdelning. Sådana processer kan i vissa fall bli utdragna, och om du har otur kommer ingen utdelning från din investering på flera år.

Fördelar och nackdelar med preferensaktier

Det finns alltså både fördelar och nackdelar med att välja preferensaktier som investeringsform. Några fördelar är att:

  • Utdelningen är förutbestämd och ofta generös.
  • Utdelningen i faktiska pengar möjliggör återinvestering och ytterligare tillväxt.
  • Några nackdelar/risker att ha i åtanke är att:
  • Preffars kursutveckling utöver den förutbestämda utdelningen ofta är blygsam.
  • Du i slutändan betalat mer för aktierna än den summa företaget så småningom emitterar dem till.
Profilbild
Senaste inläggen av Carl-Erik Lindgren (se alla)