Välj en sida

Lönehantering innebär god kunskap om flera områden för att allt ska fungera på ett smidigt sätt. Det finns flera program på marknaden som hjälper till att skapa reda i hanteringen. En tydlig rutin som är känd av både företagsledning och medarbetare är en värdefull grund för att undvika missförstånd och felaktigheter.

Hur börjar man med lönehantering?

Det finns program som har tagit fram övningsexempel. Där för företagare och löneadministratörer träna på olika frågeställningar. De praktiska övningarna har varit till stor hjälp för många företagare när de ska komma igång med en kvalitetssäkrad hantering. Att rådfråga en lönekonsult i starten och kanske vid återkommande tillfällen är heller aldrig fel. Med en stadig grund i form av övningsexempel och rådgivning är det så mycket enklare att komma igång.

Vad måste man känna till?

Det finns en rad lagar och regler som styr lönehanteringen. Det gäller att ha koll på många områden som till exempel

  • Karensavdrag och sjuklön
  • Semesterersättning
  • Föräldraledighet
  • Studieledighet
  • Arbetsrättslagar
  • Kollektivavtal
  • Anställdas kostnader
  • Skatteavdrag

Både arbetsgivaren och löntagarna har sina rättigheter och skyldigheter. Här gäller det att vara påläst. Företaget vinner på att skapa en lönehandbok där löntagarna kan se vad som gäller kring rutiner och företagets policy. En löntagare som känner sig trygg med vad som händer kring löneutbetalningen förstår också värdet i att vara noggrann med sin tidsrapportering. Ta därför tid till att skapa bra rutiner för att kommunicera uppdateringar till alla berörda parter.

Vad gäller kring GDPR?

Löneuppgifter är offentlighandling, men när det kommer till särskilda kategorier av personuppgifter gäller det att skapa ett säkert system för att skydda varje enskild individ. Det kan bland annat handla om etniska bakgrund, medlemskap i fackförening och hälsa. Lagen om GDPR ger tydliga direktiv om vilka uppgifter som ska skyddas eller som kan offentliggöras

Vem är ansvarig för lönehanteringen?

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att kvalitetssäkra hanteringen kring lönerna. Beroende på hur stort företaget är kan det vara bra att ha en speciell person eller avdelning för lönefrågor. Det är lätt att tänka så att det är löneadministrationen som håller allt i sin hand, men arbetsgivaren måste vara uppdaterad. Administratören kan vara frånvarande vid viktiga brytpunkter i månaden eller under längre tidsperioder. Då faller ansvaret tillbaka på arbetsgivaren eftersom det är där det yttersta ansvaret ligger.

Profilbild
Senaste inläggen av Eilert Holmqvist (se alla)