Välj en sida

Vanliga frågor kring LEI-koder

En LEI-kod krävs för firmor och bolag som handlar med så kallade derivat,som är en form av värdepapper. LEI-koden krävs för att transaktionerna ska kunna rapporteras till ett godkänt register. Regelverket förändras relativt ofta, och det kan vara svårt att hålla reda på exakt vad som gäller. Här har vi tagit ett axplock av vanliga frågor och svar. Kanske kan just din fråga besvaras här?

Behöver man LEI-kod om man har enskild firma

Ja, om du handlar med derivatinstrument. Detta i enlighet med Emir-förordningen. En enskild firma som däremot handlar med andra finansiella instrument behöver ingen kod. Motparterna i en derivattransaktion behöver också ha en egen LEI-kod, och dessutom kontrollera att den andra parten har en giltig LEI-kod, om förutsättningarna är så att det krävs.

Hur skaffar man koden?

Koden kan erhållas genom ett antal olika tjänster på nätet. Tjänsterna är fristående och kallas för LOU, eller Local Operating Units, och har fått ett godkännande från LEI Regulatory Oversight Committee att utfärda dessa. Normalt kan man få hjälp med sin ansökan av sin bank men det är också vanligt att man går direkt till någon av de tjänster som tillhandahåller koderna. Tjänsterna kan hittas genom GLEIF, the Global Entity Identifiera Foundation.Dessutom kan det finnas aktörer knutna till en LOU som hanterar detta.

Spelar det någon roll vilken aktör man väljer?

Som regel inte. Det viktiga är att det är en korrekt LEI-kod. Sedan kan naturligtvis bemötande och användarvänlighet skilja sig åt. Men samtliga institutioner som återfinns på GLEIFs lista kan besökas för att hämta en kod.

Min bank kontaktade mitt AB och sa att jag behöver LEI för att handla med aktier?

För många är det här första gången man stöter på begreppet. Saken är att banker och kreditinstitut i Sverige har en skyldighet att rapportera transaktioner som sker med till exempel obligationer, aktier eller derivat. Transaktionsinformationen används sedan bland annat av FI för att övervaka marknaden i preventivt syfte.

Sedan relativt nyligen gäller att fysiska samt juridiska personer som utför en transaktion också ska kunna identifieras i nämnda rapportering. Många känner inte till detta på förhand.

Profilbild
Senaste inläggen av Anita Björklund (se alla)