Välj en sida

Arbete på väg

När vägarbeten utförs nära en väg så måste man vara mycket noga med säkerheten så att ingen kommer till skada. När man jobbar med säkerhet kring vägarbeten så fokuserar man både på personalen och på förbipasserande. Personalen som arbetar nära väg har rätt till en säker arbetsplats men också trafikanter som befinner sig eller åker igenom området. Många gånger så finns det brister i säkerhetstänket och både personal och trafikanter utsätts för stora risker. Ofta håller bilförare och lastbilsförare alltför höga hastigheter och visar inte tillräcklig hänsyn till personalen som utför arbeten nära väg. 

Viktigt med tydlig skyltning 

Det är A och O att man i god tid informerar bilister att arbeten utförs nära vägen. Det gäller att genom att ge starka signaler få trafikanter att sänka hastigheten. Det är viktigt att man skyltar lång tid innan så att chaufförerna hinner förstå och ta till sig informationen och agera därefter. Man bör också informera och sätta upp skyltar i närheten till vägarbetena, det kan aldrig bli för mycket information när det rör sig om säkerhet på våra vägar. Man ska alltid ta speciell hänsyn till gående och cyklister som är helt oskyddade och kan råka ut för allvarliga skador om olyckan är framme. 

Riskbedömning vid arbete nära väg 

Innan man utför arbete nära väg så ska man alltid utföra en riskbedömning. I de flesta fall så är det väghållaren som leder riskbedömningsarbetet. När man gör riskbedömningen så ska man alltid klargöra vilka risker som finns och en åtgärdsplan där det tydligt framgår exakt vad som behöver göras för att skapa en så säker miljö som det bara går för både personalen som utför själva vägarbetet och trafikanterna. Många gånger behöver man leda om trafiken så att arbetet nära vägen kan fortgå och inte påverkas negativt av trafiken. 

Att leda om trafik 

I de flesta fall går det faktiskt att leda om trafiken men man måste alltid ta beslutet utifrån varje enskilt fall och noga analysera vilka problem som kan uppstå på vägen när man leder om trafiken. Det är viktigt att man inte försämrar säkerheten för gående, cyklister eller för de personer som bor i området. Ibland kan man leda om trafiken så att fordon fortfarande passerar vägarbetet men på ett långt avstånd. När det inte går kan man skilja trafiken från arbetsplatsen med speciella trafikanordningar. Det bör alltid finnas skyddsanordningar som hindrar trafiken från att ta sig in på arbetsplatsen. 

Om du behöver arbete på väg eller utbildningar inom området kan du vända till företag som har kunskap och erfarenhet kring vägarbeten, deras expertis kan komma till stor hjälp både vid planering och utförande.

Profilbild