Välj en sida

De flesta har vid något tillfälle sett eller hört om NASDAQ börsen på ekonominyheter eller börssidorna i dagspress. För den som inte har förkovrat sig i aktier kan dock NASDAQ och börsfrågor vara svår-greppbar fakta som vi här skall belysa för att ge en lite enklare information.

Vid år 1971 etablerades den organisation som, digitalt, skulle möjliggöra handel med aktier och värdehandlingar. Den kallades vid denna tidpunkt NASD, national association of securities dealers, vilket senare kom att bli NASDAQ i och med utvecklingen från NASD till national association of securities dealers automated quotation. Syftet var att minska kostnaderna för mellanhänder och erbjuda smidiga lösningar för inköp och försäljning av aktier. Till en början fick vissa bolag möjlighet att komma åt kapital som tidigare varit omöjliga att komma över. Flera av de produkter vi i dagsläget tar för självklara har sprungit ur de ekonomiska möjligheter som etableringen av NASDAQ innebar. Bolag som Microsoft, Intel, Apple, Cisco etc. hade svårligen kunnat tillskansa sig de marknadsandelar och den storproduktion som vi idag ser.

OMX AB

NASDAQ har fortsatt att frekvent utvecklas och gruppen, NASDAQ OMX, råder nu över 24 marknader. OMX AB, ett Svenskägt bolag som tidigare drivit de nordiska börserna, blev under 2008 uppköpta av NASDAQ och sammanslagningen resulterade i NASDAQ OMX Group. Omkring 2300 företag är listade och flera av dessa är företag med stor risk och möjlig tillväxt. Marknaden är helt elektronisk, vilket kanske var mer uppseendeväckande i starten av verksamheten än nu då allt fler marknader och aktiviteter sker digitalt.

Profilbild