Välj en sida

Termen ”profilering” handlar om att kommunicera företagets vision och vad ni står för. Syftet är att klargöra företagets identitet och kärnvärden, på engelska pratar man ibland om ”brand image”. En viktig del av företages image är den visuella profilen. Det kan vara allt från val av färger, typsnitt och logo. Tanken bakom den grafiska profilen är att man vill få ut ett budskap om företaget till konsumenterna. Det är viktigt att varumärket känns igen av så många som möjligt. Ett led i att kommunicera sitt varumärke är att använda profilprodukter. Det anses vara en mycket effektiv kommunikationskanal.

Vad är profilprodukter?

Ett företags profil och identitet bör vara noga genomtänkt. Det ska ständigt påminna kunden om vem ni är, vad ni erbjuder och vad ni står för. Profilprodukter har en viktig roll att spela när man jobbar med marknadsföring. Man skulle kunna säga att profilprodukter fungerar lite som produktplacering. Man vill exponera sitt varumärke så mycket som möjligt och då passar profilprodukter perfekt. Man kan trycka upp en logo eller visuell identitet på nästan vad som helst. Det kan handla om kläder, pennor, vattenflaskor, paraplyn, godis, golfbollar, ballonger, frisbees och mycket mycket annat. Beroende på hur stor budget man har så finns det nästan inga gränser när det kommer till vilka produkter som kan användas som profilreklam.

Hur ska min profilreklam upplevas?

Det är du som företagare som måste tänka igenom en strategi för att ert varumärke ska få maximalt med exponering genom era profilprodukter. Det gäller att maximera upplevelsen för kunden samtidigt som ni använder en budget som är rimlig. Profilreklam kan också användas på själva arbetsplatsen. Man kan till exempel ha arbetskläder eller kaffekoppar till personalen med företagets logo på. Detta ökar gemenskapen och tilliten på arbetsplatsen. Många små företag uppskattar profilreklam eftersom det är kostnadseffektivt samtidigt som man får en stor exponering.

Vilken typ av företag kan använda profilreklam?

Ofta är det lite mindre eller medelstora företag som använder profilreklam. De har ofta inte de ekonomiska resurser som krävs för att kunna köpa till exempel Tv-reklam eller tidningsannonser. Profilreklam ger goda resultat och omsätter idag flera miljarder kronor i Sverige. Allt fler större företag använder sig också av profilprodukter. Det finns nästan inga negativa aspekter av profilprodukter. Alla blir glada när man får något gratis och man kan aldrig få för många pennor, skohorn, golfbollar eller tygpåsar.

Profilbild