Förvaltning av den bostadsrätt

Förvaltning av den bostadsrätt

När man är ägare till en bostadsrätt och medlem i en bostadsrättsförening finns det flera saker man måste tänka på. Att äga en bostadsrätt är inte samma sak som att äga en bostad, det finns flera juridiska skyldigheter (och rättigheter) man måste vara försiktig med. Som en person som varken jobbar inom juridik eller bostadsmarknaden kan det vara svårt att hålla kolla på dessa saker och göra det rätt. Därför finns det olika företag som med sin expertis tar hand om förvaltningen av din bostadsrätt och underlättar arbetet för föreningen.  I den här texten berättar vi mer om de olika tjänsterna som kan ingå inom förvaltningen!

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen innebär oftast olika tjänster för de olika instanserna inom föreningen. Styrelsen får hjälp med den övergripande ekonomin: Förvaltningsföretaget hjälper till att göra en budget som gäller för flera år för föreningen, försöker optimera ekonomin som håller bostadsrättsföreningen igång, det vill säga ekonomin som till exempel betalar el och trädgårdsskötsel och företaget hjälper till med den ekonomiska redovisningen, betalningar och bokslut. Förvaltningsföretaget erbjuder ofta även tjänster inom likviditetsbudgeten och placeringen av överlikvida medel. Styrelsen kan även få hjälp av förandet av lägenhetsförteckningen, som är ett lagkrav att ha och föra ordentligt för en bostadsrättsförening. Inom denna tjänst ingår att påminna de olika medlemmarna om betalningar. Företaget hjälper även föreningen med överlåtelser av bostäder, det vill säga den juridiska processen när en bostad i föreningen säljs och byter ägare.

Det är inte bara förvaltning och löpande hantering som behöver göras när det kommer till ekonomiska områden. Att förutse händelser och tidigarelägga delar av fastighetens behov är också strategiskt viktiga aspekter av ägandet inom fastigheter. Detta oavsett om det är ett företag eller en förening som står bakom verksamheten. Proaktiv förvaltning kan gynna föreningen eller ägaren på ett tydligt vis. Kanske finns det sätt att effektivt hantera överskott för att på ett bättre sätt övervinna utmaningar? Denna informationssida om ekonomi ger en rad intressanta tips att begagna sig av i strävan efter bättre förvaltning.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel är inte samma sak, men de hänger ihop. Teknisk förvaltning innebär att förvaltaren hjälper föreningen med vad som behövs göras just nu, vad som fungerar bra i fastigheten och vad som behövs göras längre fram och framför allt att det görs! Det gäller att ha koll på prioriteringar och investeringar i en förening så att ekonomin går runt. Exempel på teknisk förvaltning är upprättande av en underhållsplan, besiktning och driftbevakning så att skador undviks, hantering av störningsärenden så att trivseln behålls och förvaltning av miljöpåverkan till exempel genom driftoptimering och energibesparingsprojekt.

Genom att anställa en förvaltare underlättar du föreningens arbete avsevärt. Tjänsten kostar så det är viktigt att hitta en billig bostadsrättsförvaltning som gör sitt jobb bra. Även om alla förvaltningstjänster kostar så är det pengar som är bra investerade i föreningen och kommer ge gott med sig till alla medlemmar. Leta efter ett företag som är relativt billigt och låt dem hjälpa er!

Därför är få PPM-sparare aktiva

I media har det skrivits spaltmeter efter spaltmeter om den dålig avkastning som många pensionssparare har fått genom sina PPM-fonder, särskilt de sparare som har valt de mest populära fonderna. Detta kan ha lagt en blöt filt över entusiasmen över att göra ett aktivt val. När svenska pensionssparare för första gången skulle välja PPM-fonder år 2000, var det vid en tidpunkt då de globala aktiemarknaderna befann sig nära sin topp. Åren därpå överskuggades valen av de förluster som många pensionssparare hade gjort på sina PPM-konton.

En annan faktor som kan ha bidragit till att allt färre PPM-sparare är aktiva är premiepensionens förvalda fond, AP7 Såfa. Åtminstone från början ansågs denna fond vara säker samt utgöra ett billigt alternativ till andra fonder. Faktum kvarstår dock att många PPM-sparare vida överträffar den avkastning som AP7 Såfa genererar.

Tidigare har aktiviteten i PPM-systemet överlag sjunkit av att många unga arbetare har tillkommit i systemet. Yngre pensionssparare är ofta inaktiva, vilket bland annat tros kunna förklaras av att de inte upplever att valet av fonder är särskilt viktigt. Nya pensionssparare i systemet har även ställts inför ett potentiellt sett svårare fondval då fondtorget kontinuerligt har ökat i storlek.

Är Advisors PPM-förvaltning rätt för dig?

Oavsett om du är en ung pensionssparare med många år kvar till pensionsåldern, eller börjar närma dig den dag då du har tänkt gå i pension, kan Advisors PPM-förvaltning gynna dig. Så länge du inte väljer traditionell försäkring när du skickar in din ansökan om att gå i pension till Pensionsmyndigheten, placeras nämligen dina PPM-pengar i en fondförsäkring. Det innebär att du även som pensionär har ditt PPM-kapital investerat i valbara fonder. Det har därför ingen betydelse om du har långt kvar till pensionen eller redan har gått i pension – en hög avkastning på PPM-kontot ligger alltid i ditt intresse.

Du kan kontakta Advisor angående PPM-förvaltning via deras webbplats, och ansöka om att överlåta förvaltningen av ditt PPM-konto till proffsen. Målet med Advisors PPM-förvaltning är att generera högsta möjliga avkastning på ditt PPM-konton. Du som inte själv vill välja fonder eller inte göra något val, och därmed låta staten välja åt dig, har mycket att vinna på att anlita Advisor för PPM-förvaltning.

Hitta det bästa kreditkortet

Att skaffa sig ett kreditkort kan vara svårare än man tror. Det finns flera olika banker och företag som erbjuder olika typer av kreditkort med förmåner, avgifter, bonusar och räntor. Det kan vara svårt att veta vad som passar bäst för en själv och hur man ska välja. Man vill ju helst ha låga avgifter och massor av fördelar. Tyvärr ser verkligheten inte ut så, bankerna och företagen vill ju också tjäna pengar på sina kreditkort. Här listar vi vad man måste ha i åtanke när man väljer kreditkort och hur man hittar kortet som passar bäst!

Tänk på mer än den låga räntan

För att hitta det bästa kreditkortet, som ger dig mest fördelar för minst ansträngning och till så låg kostnad som möjligt, bör du jämföra de olika kreditkorten som finns på marknaden. Det bästa kreditkortet för dig är inte nödvändigtvis det som har lägst ränta, lägst årsavgift eller störst kredit. Det allra bästa kreditkortet är det som passar in perfekt i din vardag, vars fördelar du kan utnyttja fullt ut.

Att ha ett kort med låg ränta på dina köp spelar naturligtvis stor roll och det är absolut något du ska tänka på när du jämför olika kreditkort. Dessutom borde du se över avgifterna som kortet har: Hur hög är till exempel årsavgiften? Två andra saker du borde tänka på är hur hög kreditgränsen är och vart man kan använda kortet (går det till exempel att använda det utomlands?).

Bonusar och förmåner

Det är inte bara den låga räntan som gör ett kreditkort bäst. De flesta kreditkorten kommer med olika bonussystem. Ett kreditkort med bonus ger dig som kund fördelar i form av rabatter eller till och med direkta kontanter som återbäring. Man kan också få en bonus i form av poängssystem när du handlar som till slut ger dig rabatter och andra erbjudande. När du ska bestämma dig för vilket kreditkort du vill ha beroende på bonussystemet är det viktigt att tänka på din livsstil. Genom att ha ett bonussystem som ger dig fördelar i dina köp för dina intressen, din fritid och ditt jobb kan du både tjäna och spara pengar medan du handlar!

Många kreditkort ger dig som kund även olika försäkringar. Det bästa kreditkortet för dig ger dig försäkringar i det du behöver Reser du till exempel mycket är det bra att välja ett kort med reseförsäkringar.