Renoveringsfinansiering

”Skapa dig en föreställning om vilken typ av bostad du behöver och ungefär hur mycket den kostar på marknaden. Räknar du med att köpa en inflyttningsfärdig bostad eller behöver du budgetera för renovering? Räkna också på driftskostnaderna. För att få en uppfattning om hur mycket räntan på bolånet kan komma att kosta kan du jämföra olika bolån.” Se http://holdingverksamhet.se/

Samla lån

Att samla sina lån hos en och samma bank kan ofta innebära lägra kostnader och räntor. Detta av flera orsaker. Dels kommer många krediter med ytterligare kostnader som varje månad debiteras i form av hanteringsavgifter eller aviavgifter. Rör det sig om flera olika lån kan dessa uppgå till flera hundra kronor varje månad. Det är också en fråga om vilka räntor som avtalats. Krediter för mindre summor har ofta avgifter om 19 % eller mer i effektiv ränta. Detta innebär att man snabbt behöver betala av lånet för att inte den regelbundna avbetalningen skall försvinna i kostnader. Genom att ta ett traditionellt lån kan man ofta få en bättre ränta och samtidigt samla allting på ett och samma ställe. Detta har visat sig innebära en rad fördelar. Inte minst om man vill förbättra sin ekonomiska historia.

När man tar kontakt med banken för att samla lån på samma ställe, görs vanligtvis en kreditprövning. Om denna ser bra ut kan ett lån ofta beviljas ganska snabbt. Finns dock en trasslig bakgrund med betalningsanmärkningar, är det ofta svårare. Därmed inte sagt att det är omöjligt. Baksidan av att samla lån när man har tveksam förmåga att betala tillbaka, är att räntan ofta blir satt därefter. Kort sagt får man då en högre ränta, även om denna i sin tur är bättre än den man redan fått på de krediter som avses.

Jämföra räntor

Om man vill ha bästa förutsättningarna att sänka avgifter och kostnader är det bra att jämföra villkor och räntor. Detta kan man i viss utsträckning göra utan inblandning av någon annan. Samtidigt finns en rad fördelar med att använda tjänsten som bland annat myloan.se har. Detta innebär att man lämnar sina uppgifter för att sedan få svar från uppemot 20 långivare. Samtliga dessa utgår från samma kreditprövning vilket innebär att man inte behöver dra på sig förfrågningar som i förlängningen kan väcka tveksamhetskänslor hos banken. Även om uppläggen kan variera mellan de olika långivare och jämförelsesidor man använder, är det sällan ett lån innan man godkänt allting. Vanligtvis är även dessa jämförelser gratis.

I Sverige finns ett antal banker och låneinstitut att ta kontakt med. Företeelsen att samla lån har blivit allt vanligare i takt med att man vill minimera sina utgifter.

Därför är få PPM-sparare aktiva

I media har det skrivits spaltmeter efter spaltmeter om den dålig avkastning som många pensionssparare har fått genom sina PPM-fonder, särskilt de sparare som har valt de mest populära fonderna. Detta kan ha lagt en blöt filt över entusiasmen över att göra ett aktivt val. När svenska pensionssparare för första gången skulle välja PPM-fonder år 2000, var det vid en tidpunkt då de globala aktiemarknaderna befann sig nära sin topp. Åren därpå överskuggades valen av de förluster som många pensionssparare hade gjort på sina PPM-konton.

En annan faktor som kan ha bidragit till att allt färre PPM-sparare är aktiva är premiepensionens förvalda fond, AP7 Såfa. Åtminstone från början ansågs denna fond vara säker samt utgöra ett billigt alternativ till andra fonder. Faktum kvarstår dock att många PPM-sparare vida överträffar den avkastning som AP7 Såfa genererar.

Tidigare har aktiviteten i PPM-systemet överlag sjunkit av att många unga arbetare har tillkommit i systemet. Yngre pensionssparare är ofta inaktiva, vilket bland annat tros kunna förklaras av att de inte upplever att valet av fonder är särskilt viktigt. Nya pensionssparare i systemet har även ställts inför ett potentiellt sett svårare fondval då fondtorget kontinuerligt har ökat i storlek.

Är Advisors PPM-förvaltning rätt för dig?

Oavsett om du är en ung pensionssparare med många år kvar till pensionsåldern, eller börjar närma dig den dag då du har tänkt gå i pension, kan Advisors PPM-förvaltning gynna dig. Så länge du inte väljer traditionell försäkring när du skickar in din ansökan om att gå i pension till Pensionsmyndigheten, placeras nämligen dina PPM-pengar i en fondförsäkring. Det innebär att du även som pensionär har ditt PPM-kapital investerat i valbara fonder. Det har därför ingen betydelse om du har långt kvar till pensionen eller redan har gått i pension – en hög avkastning på PPM-kontot ligger alltid i ditt intresse.

Du kan kontakta Advisor angående PPM-förvaltning via deras webbplats, och ansöka om att överlåta förvaltningen av ditt PPM-konto till proffsen. Målet med Advisors PPM-förvaltning är att generera högsta möjliga avkastning på ditt PPM-konton. Du som inte själv vill välja fonder eller inte göra något val, och därmed låta staten välja åt dig, har mycket att vinna på att anlita Advisor för PPM-förvaltning.

Hitta det bästa kreditkortet

Att skaffa sig ett kreditkort kan vara svårare än man tror. Det finns flera olika banker och företag som erbjuder olika typer av kreditkort med förmåner, avgifter, bonusar och räntor. Det kan vara svårt att veta vad som passar bäst för en själv och hur man ska välja. Man vill ju helst ha låga avgifter och massor av fördelar. Tyvärr ser verkligheten inte ut så, bankerna och företagen vill ju också tjäna pengar på sina kreditkort. Här listar vi vad man måste ha i åtanke när man väljer kreditkort och hur man hittar kortet som passar bäst!

Tänk på mer än den låga räntan

För att hitta det bästa kreditkortet, som ger dig mest fördelar för minst ansträngning och till så låg kostnad som möjligt, bör du jämföra de olika kreditkorten som finns på marknaden. Det bästa kreditkortet för dig är inte nödvändigtvis det som har lägst ränta, lägst årsavgift eller störst kredit. Det allra bästa kreditkortet är det som passar in perfekt i din vardag, vars fördelar du kan utnyttja fullt ut.

Att ha ett kort med låg ränta på dina köp spelar naturligtvis stor roll och det är absolut något du ska tänka på när du jämför olika kreditkort. Dessutom borde du se över avgifterna som kortet har: Hur hög är till exempel årsavgiften? Två andra saker du borde tänka på är hur hög kreditgränsen är och vart man kan använda kortet (går det till exempel att använda det utomlands?).

Bonusar och förmåner

Det är inte bara den låga räntan som gör ett kreditkort bäst. De flesta kreditkorten kommer med olika bonussystem. Ett kreditkort med bonus ger dig som kund fördelar i form av rabatter eller till och med direkta kontanter som återbäring. Man kan också få en bonus i form av poängssystem när du handlar som till slut ger dig rabatter och andra erbjudande. När du ska bestämma dig för vilket kreditkort du vill ha beroende på bonussystemet är det viktigt att tänka på din livsstil. Genom att ha ett bonussystem som ger dig fördelar i dina köp för dina intressen, din fritid och ditt jobb kan du både tjäna och spara pengar medan du handlar!

Många kreditkort ger dig som kund även olika försäkringar. Det bästa kreditkortet för dig ger dig försäkringar i det du behöver Reser du till exempel mycket är det bra att välja ett kort med reseförsäkringar.

För- och nackdelar med hedgefonder

for-och-nackdelar-med-hedgefonder

Att investera i en hedgefond som konsekvent tillför portföljen diversifiering kan vara positivt för din fondportfölj. Många sparare har en felaktig bild av hedgefonder och tror att de innebär en riskabel investering. Även om detta kan stämma in på vissa hedgefonder, finns det flera fonder av denna typ som har utformats för att vara fristående från andra finansiella instrument och dessutom begränsa volatiliteten i såväl sin egen portfölj som i den diversifierade fondportföljen.

Vissa strategier skiljer sig mer från aktie- och obligationsmarknaderna och kan därför ge spararen en avkastning som inte är beroende av att de traditionella marknaderna ökar i värde. Vissa strategier ger möjligheten att investera i tillgångar eller strategier som normalt sett är otillgängliga för normala sparare eftersom de kräver mycket kapital, de rätta kontakterna eller stort kunnande.

Advisors bägge hedgefonder

Fondförvaltaren Advisor förvaltar tre fonder, varav två är hedgefonder: Advisor Multihedge samt Advisor Multihedge X2. Utöver dessa bägge hedgefonder förvaltar bolaget även Advisor Världen – en globalfond med hävstång. Även Advisor Multihedge X2 har som fondens namn antyder en hävstång.

Advisor Multihedge är en fond i fond som placerar i såväl inhemska som utländska hedgefonder. De internationella hedgefonderna kan ofta vara otillgängliga för den enskilde spararen. Det är dessa tre egna fonder som gör att denna fondförvaltare kan tillhandahålla den heltäckande lösning för fondförvaltning som bolaget idag erbjuder sina kunder.

Hedgefondernas för- och nackdelar

En stor fördel med hedgefonder är den ofta större totala avkastningen och riskjusterade avkastningen. Bland de nackdelar med vissa hedgefonder som ofta lyfts fram brukar följande nämnas: hög kostnad, brist på transparens, dålig likviditet, höga kostnader för inköp och tidsödande pappersarbete. Under de senaste åren har tyvärr många hedgefonder drabbats av aktiemarknadens ökade värde, vilket har lett till små möjligheter att dra nytta av de klassiska tekniker som hedgefonderna brukar använda sig av för att lindra fallet när börserna rasar.

De vanliga spararna förstår ofta inte det breda spektrat av strategier samt hur de fungerar och definierar framgång. Riktmärken för hedgefonder ger sällan en särskilt rättvis bild, eftersom de klumpar ihop alla dessa strategier och drar dem över en kam. En anledning till att många sparare har en bild av att hedgefonder är synonymt med höga avgifter kan ha att göra med att de inte förstår fondernas sanna värde. Strategier som innebär mer intensivt arbete eller kräver mer skicklighet medför helt enkelt en högre avgift än strategier som kräver mindre jobb och kunskap.

Handla aktier på nätet

De flesta har vid något tillfälle sett eller hört om NASDAQ börsen på ekonominyheter eller börssidorna i dagspress. För den som inte har förkovrat sig i aktier kan dock NASDAQ och börsfrågor vara svår-greppbar fakta som vi här skall belysa för att ge en lite enklare information.

Vid år 1971 etablerades den organisation som, digitalt, skulle möjliggöra handel med aktier och värdehandlingar. Den kallades vid denna tidpunkt NASD, national association of securities dealers, vilket senare kom att bli NASDAQ i och med utvecklingen från NASD till national association of securities dealers automated quotation. Syftet var att minska kostnaderna för mellanhänder och erbjuda smidiga lösningar för inköp och försäljning av aktier. Till en början fick vissa bolag möjlighet att komma åt kapital som tidigare varit omöjliga att komma över. Flera av de produkter vi i dagsläget tar för självklara har sprungit ur de ekonomiska möjligheter som etableringen av NASDAQ innebar. Bolag som Microsoft, Intel, Apple, Cisco etc. hade svårligen kunnat tillskansa sig de marknadsandelar och den storproduktion som vi idag ser.

OMX AB

NASDAQ har fortsatt att frekvent utvecklas och gruppen, NASDAQ OMX, råder nu över 24 marknader. OMX AB, ett Svenskägt bolag som tidigare drivit de nordiska börserna, blev under 2008 uppköpta av NASDAQ och sammanslagningen resulterade i NASDAQ OMX Group. Omkring 2300 företag är listade och flera av dessa är företag med stor risk och möjlig tillväxt. Marknaden är helt elektronisk, vilket kanske var mer uppseendeväckande i starten av verksamheten än nu då allt fler marknader och aktiviteter sker digitalt.