Hur ökar man säkerheten vid arbete nära väg?

Arbete på väg

När vägarbeten utförs nära en väg så måste man vara mycket noga med säkerheten så att ingen kommer till skada. När man jobbar med säkerhet kring vägarbeten så fokuserar man både på personalen och på förbipasserande. Personalen som arbetar nära väg har rätt till en säker arbetsplats men också trafikanter som befinner sig eller åker igenom området. Många gånger så finns det brister i säkerhetstänket och både personal och trafikanter utsätts för stora risker. Ofta håller bilförare och lastbilsförare alltför höga hastigheter och visar inte tillräcklig hänsyn till personalen som utför arbeten nära väg. 

Viktigt med tydlig skyltning 

Det är A och O att man i god tid informerar bilister att arbeten utförs nära vägen. Det gäller att genom att ge starka signaler få trafikanter att sänka hastigheten. Det är viktigt att man skyltar lång tid innan så att chaufförerna hinner förstå och ta till sig informationen och agera därefter. Man bör också informera och sätta upp skyltar i närheten till vägarbetena, det kan aldrig bli för mycket information när det rör sig om säkerhet på våra vägar. Man ska alltid ta speciell hänsyn till gående och cyklister som är helt oskyddade och kan råka ut för allvarliga skador om olyckan är framme. 

Riskbedömning vid arbete nära väg 

Innan man utför arbete nära väg så ska man alltid utföra en riskbedömning. I de flesta fall så är det väghållaren som leder riskbedömningsarbetet. När man gör riskbedömningen så ska man alltid klargöra vilka risker som finns och en åtgärdsplan där det tydligt framgår exakt vad som behöver göras för att skapa en så säker miljö som det bara går för både personalen som utför själva vägarbetet och trafikanterna. Många gånger behöver man leda om trafiken så att arbetet nära vägen kan fortgå och inte påverkas negativt av trafiken. 

Att leda om trafik 

I de flesta fall går det faktiskt att leda om trafiken men man måste alltid ta beslutet utifrån varje enskilt fall och noga analysera vilka problem som kan uppstå på vägen när man leder om trafiken. Det är viktigt att man inte försämrar säkerheten för gående, cyklister eller för de personer som bor i området. Ibland kan man leda om trafiken så att fordon fortfarande passerar vägarbetet men på ett långt avstånd. När det inte går kan man skilja trafiken från arbetsplatsen med speciella trafikanordningar. Det bör alltid finnas skyddsanordningar som hindrar trafiken från att ta sig in på arbetsplatsen. 

Om du behöver arbete på väg eller utbildningar inom området kan du vända till företag som har kunskap och erfarenhet kring vägarbeten, deras expertis kan komma till stor hjälp både vid planering och utförande.

Samla lån

Att samla sina lån hos en och samma bank kan ofta innebära lägra kostnader och räntor. Detta av flera orsaker. Dels kommer många krediter med ytterligare kostnader som varje månad debiteras i form av hanteringsavgifter eller aviavgifter. Rör det sig om flera olika lån kan dessa uppgå till flera hundra kronor varje månad. Det är också en fråga om vilka räntor som avtalats. Krediter för mindre summor har ofta avgifter om 19 % eller mer i effektiv ränta. Detta innebär att man snabbt behöver betala av lånet för att inte den regelbundna avbetalningen skall försvinna i kostnader. Genom att ta ett traditionellt lån kan man ofta få en bättre ränta och samtidigt samla allting på ett och samma ställe. Detta har visat sig innebära en rad fördelar. Inte minst om man vill förbättra sin ekonomiska historia.

När man tar kontakt med banken för att samla lån på samma ställe, görs vanligtvis en kreditprövning. Om denna ser bra ut kan ett lån ofta beviljas ganska snabbt. Finns dock en trasslig bakgrund med betalningsanmärkningar, är det ofta svårare. Därmed inte sagt att det är omöjligt. Baksidan av att samla lån när man har tveksam förmåga att betala tillbaka, är att räntan ofta blir satt därefter. Kort sagt får man då en högre ränta, även om denna i sin tur är bättre än den man redan fått på de krediter som avses.

Jämföra räntor

Om man vill ha bästa förutsättningarna att sänka avgifter och kostnader är det bra att jämföra villkor och räntor. Detta kan man i viss utsträckning göra utan inblandning av någon annan. Samtidigt finns en rad fördelar med att använda tjänsten som bland annat myloan.se har. Detta innebär att man lämnar sina uppgifter för att sedan få svar från uppemot 20 långivare. Samtliga dessa utgår från samma kreditprövning vilket innebär att man inte behöver dra på sig förfrågningar som i förlängningen kan väcka tveksamhetskänslor hos banken. Även om uppläggen kan variera mellan de olika långivare och jämförelsesidor man använder, är det sällan ett lån innan man godkänt allting. Vanligtvis är även dessa jämförelser gratis.

I Sverige finns ett antal banker och låneinstitut att ta kontakt med. Företeelsen att samla lån har blivit allt vanligare i takt med att man vill minimera sina utgifter.

Det blir allt vanligare att installera hemlarm

Det blir allt vanligare att installera hemlarm

Många går runt och funderar på att installera hemlarm till sin villa eller lägenhet. Att installera hemlarm är allt mer populärt i Sverige. Fler och fler villaägare och de som bor i lägenhet vill installera hemlarm till sina lägenheter och villor. Ett hemlarm är inte ett hundra procentigt skydd med i många fall är det en avskräckande effekt. Det är också skönt för dig som villaägare att kunna slappna av och veta att ditt hem är tryggt och säkert. Ett hemlarm gör att du kan känna mer frid i vardagen och oroa dig mindre för ditt hem.

Har det betydelse om man bor i villa eller lägenhet?

Nej, behoven att installera ett hemlarm kan vara exakt lika stora vare sig du bor i ville eller lägenhet. Som sagts ovan är det fler och fler villaägare och lägenhetsägare som väljer att installera hemlarm. Traditionellt sett är det inte så många lägenhetsägare som installerat hemlarm. Förr i tiden var det mer populärt bland villaägarna att ha hemlarm till sin villa men idag blir det allt vanligare i lägenheter. Detta kan vara för att inbrotten i lägenheter ökar. Tjuvarna blir också allt bättre på att bryta sig in så det är allt viktigare att skydda sig.

Hemlarm och garantin från att få inbrott

Att ha ett hemlarm är som alla vet inte en garanti för att inte få inbrott. Det som stoppar tjuvarna för att ta sig in i huset är ju generellt sett inte hemlarmet i sig utan skalskyddet. Skalskyddet är väggar, dörrar och fönster på ställen där tjuvarna kan ta sig in. Att ha ett dåligt skalskydd är farligt gällande inbrott oavsett om du har hemlarm eller inte. Ett hemlarm låter dig ju upptäcka när tjuvarna väl är inne i lägenheten och inte stoppa dem från att ta sig in.

Hemlarm och hemförsäkring

Som sagts innan är ett hemlarm inte en försäkring på att stoppa tjuvar från inbrott. Faktum är att det viktigaste är att ha ett säkert hus som står emot inbrottsförsök istället för att satsa på ett hemlarm som hjälper först när tjuvarna är inne i lägenheten eller villan. Innan du skaffar ett hemlarm ska du tänka på detta. Du bör också redogöra med ditt försäkringsbolag för att se om de samarbetar med något märke på hemlarm. Vid inbrott kan det faktum att du haft hemlarm hjälpa dig i processen att få mer pengar tillbaka.

Förvaltning av den bostadsrätt

Förvaltning av den bostadsrätt

När man är ägare till en bostadsrätt och medlem i en bostadsrättsförening finns det flera saker man måste tänka på. Att äga en bostadsrätt är inte samma sak som att äga en bostad, det finns flera juridiska skyldigheter (och rättigheter) man måste vara försiktig med. Som en person som varken jobbar inom juridik eller bostadsmarknaden kan det vara svårt att hålla kolla på dessa saker och göra det rätt. Därför finns det olika företag som med sin expertis tar hand om förvaltningen av din bostadsrätt och underlättar arbetet för föreningen.  I den här texten berättar vi mer om de olika tjänsterna som kan ingå inom förvaltningen!

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen innebär oftast olika tjänster för de olika instanserna inom föreningen. Styrelsen får hjälp med den övergripande ekonomin: Förvaltningsföretaget hjälper till att göra en budget som gäller för flera år för föreningen, försöker optimera ekonomin som håller bostadsrättsföreningen igång, det vill säga ekonomin som till exempel betalar el och trädgårdsskötsel och företaget hjälper till med den ekonomiska redovisningen, betalningar och bokslut. Förvaltningsföretaget erbjuder ofta även tjänster inom likviditetsbudgeten och placeringen av överlikvida medel. Styrelsen kan även få hjälp av förandet av lägenhetsförteckningen, som är ett lagkrav att ha och föra ordentligt för en bostadsrättsförening. Inom denna tjänst ingår att påminna de olika medlemmarna om betalningar. Företaget hjälper även föreningen med överlåtelser av bostäder, det vill säga den juridiska processen när en bostad i föreningen säljs och byter ägare.

Det är inte bara förvaltning och löpande hantering som behöver göras när det kommer till ekonomiska områden. Att förutse händelser och tidigarelägga delar av fastighetens behov är också strategiskt viktiga aspekter av ägandet inom fastigheter. Detta oavsett om det är ett företag eller en förening som står bakom verksamheten. Proaktiv förvaltning kan gynna föreningen eller ägaren på ett tydligt vis. Kanske finns det sätt att effektivt hantera överskott för att på ett bättre sätt övervinna utmaningar? Denna informationssida om ekonomi ger en rad intressanta tips att begagna sig av i strävan efter bättre förvaltning.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel är inte samma sak, men de hänger ihop. Teknisk förvaltning innebär att förvaltaren hjälper föreningen med vad som behövs göras just nu, vad som fungerar bra i fastigheten och vad som behövs göras längre fram och framför allt att det görs! Det gäller att ha koll på prioriteringar och investeringar i en förening så att ekonomin går runt. Exempel på teknisk förvaltning är upprättande av en underhållsplan, besiktning och driftbevakning så att skador undviks, hantering av störningsärenden så att trivseln behålls och förvaltning av miljöpåverkan till exempel genom driftoptimering och energibesparingsprojekt.

Genom att anställa en förvaltare underlättar du föreningens arbete avsevärt. Tjänsten kostar så det är viktigt att hitta en billig bostadsrättsförvaltning som gör sitt jobb bra. Även om alla förvaltningstjänster kostar så är det pengar som är bra investerade i föreningen och kommer ge gott med sig till alla medlemmar. Leta efter ett företag som är relativt billigt och låt dem hjälpa er!

Därför är få PPM-sparare aktiva

I media har det skrivits spaltmeter efter spaltmeter om den dålig avkastning som många pensionssparare har fått genom sina PPM-fonder, särskilt de sparare som har valt de mest populära fonderna. Detta kan ha lagt en blöt filt över entusiasmen över att göra ett aktivt val. När svenska pensionssparare för första gången skulle välja PPM-fonder år 2000, var det vid en tidpunkt då de globala aktiemarknaderna befann sig nära sin topp. Åren därpå överskuggades valen av de förluster som många pensionssparare hade gjort på sina PPM-konton.

En annan faktor som kan ha bidragit till att allt färre PPM-sparare är aktiva är premiepensionens förvalda fond, AP7 Såfa. Åtminstone från början ansågs denna fond vara säker samt utgöra ett billigt alternativ till andra fonder. Faktum kvarstår dock att många PPM-sparare vida överträffar den avkastning som AP7 Såfa genererar.

Tidigare har aktiviteten i PPM-systemet överlag sjunkit av att många unga arbetare har tillkommit i systemet. Yngre pensionssparare är ofta inaktiva, vilket bland annat tros kunna förklaras av att de inte upplever att valet av fonder är särskilt viktigt. Nya pensionssparare i systemet har även ställts inför ett potentiellt sett svårare fondval då fondtorget kontinuerligt har ökat i storlek.

Är Advisors PPM-förvaltning rätt för dig?

Oavsett om du är en ung pensionssparare med många år kvar till pensionsåldern, eller börjar närma dig den dag då du har tänkt gå i pension, kan Advisors PPM-förvaltning gynna dig. Så länge du inte väljer traditionell försäkring när du skickar in din ansökan om att gå i pension till Pensionsmyndigheten, placeras nämligen dina PPM-pengar i en fondförsäkring. Det innebär att du även som pensionär har ditt PPM-kapital investerat i valbara fonder. Det har därför ingen betydelse om du har långt kvar till pensionen eller redan har gått i pension – en hög avkastning på PPM-kontot ligger alltid i ditt intresse.

Du kan kontakta Advisor angående PPM-förvaltning via deras webbplats, och ansöka om att överlåta förvaltningen av ditt PPM-konto till proffsen. Målet med Advisors PPM-förvaltning är att generera högsta möjliga avkastning på ditt PPM-konton. Du som inte själv vill välja fonder eller inte göra något val, och därmed låta staten välja åt dig, har mycket att vinna på att anlita Advisor för PPM-förvaltning.

Hitta det bästa kreditkortet

Att skaffa sig ett kreditkort kan vara svårare än man tror. Det finns flera olika banker och företag som erbjuder olika typer av kreditkort med förmåner, avgifter, bonusar och räntor. Det kan vara svårt att veta vad som passar bäst för en själv och hur man ska välja. Man vill ju helst ha låga avgifter och massor av fördelar. Tyvärr ser verkligheten inte ut så, bankerna och företagen vill ju också tjäna pengar på sina kreditkort. Här listar vi vad man måste ha i åtanke när man väljer kreditkort och hur man hittar kortet som passar bäst!

Tänk på mer än den låga räntan

För att hitta det bästa kreditkortet, som ger dig mest fördelar för minst ansträngning och till så låg kostnad som möjligt, bör du jämföra de olika kreditkorten som finns på marknaden. Det bästa kreditkortet för dig är inte nödvändigtvis det som har lägst ränta, lägst årsavgift eller störst kredit. Det allra bästa kreditkortet är det som passar in perfekt i din vardag, vars fördelar du kan utnyttja fullt ut.

Att ha ett kort med låg ränta på dina köp spelar naturligtvis stor roll och det är absolut något du ska tänka på när du jämför olika kreditkort. Dessutom borde du se över avgifterna som kortet har: Hur hög är till exempel årsavgiften? Två andra saker du borde tänka på är hur hög kreditgränsen är och vart man kan använda kortet (går det till exempel att använda det utomlands?).

Bonusar och förmåner

Det är inte bara den låga räntan som gör ett kreditkort bäst. De flesta kreditkorten kommer med olika bonussystem. Ett kreditkort med bonus ger dig som kund fördelar i form av rabatter eller till och med direkta kontanter som återbäring. Man kan också få en bonus i form av poängssystem när du handlar som till slut ger dig rabatter och andra erbjudande. När du ska bestämma dig för vilket kreditkort du vill ha beroende på bonussystemet är det viktigt att tänka på din livsstil. Genom att ha ett bonussystem som ger dig fördelar i dina köp för dina intressen, din fritid och ditt jobb kan du både tjäna och spara pengar medan du handlar!

Många kreditkort ger dig som kund även olika försäkringar. Det bästa kreditkortet för dig ger dig försäkringar i det du behöver Reser du till exempel mycket är det bra att välja ett kort med reseförsäkringar.

För- och nackdelar med hedgefonder

För- och nackdelar med hedgefonder

Att investera i en hedgefond som konsekvent tillför portföljen diversifiering kan vara positivt för din fondportfölj. Många sparare har en felaktig bild av hedgefonder och tror att de innebär en riskabel investering. Även om detta kan stämma in på vissa hedgefonder, finns det flera fonder av denna typ som har utformats för att vara fristående från andra finansiella instrument och dessutom begränsa volatiliteten i såväl sin egen portfölj som i den diversifierade fondportföljen.

Vissa strategier skiljer sig mer från aktie- och obligationsmarknaderna och kan därför ge spararen en avkastning som inte är beroende av att de traditionella marknaderna ökar i värde. Vissa strategier ger möjligheten att investera i tillgångar eller strategier som normalt sett är otillgängliga för normala sparare eftersom de kräver mycket kapital, de rätta kontakterna eller stort kunnande.

Advisors bägge hedgefonder

Fondförvaltaren Advisor förvaltar tre fonder, varav två är hedgefonder: Advisor Multihedge samt Advisor Multihedge X2. Utöver dessa bägge hedgefonder förvaltar bolaget även Advisor Världen – en globalfond med hävstång. Även Advisor Multihedge X2 har som fondens namn antyder en hävstång.

Advisor Multihedge är en fond i fond som placerar i såväl inhemska som utländska hedgefonder. De internationella hedgefonderna kan ofta vara otillgängliga för den enskilde spararen. Det är dessa tre egna fonder som gör att denna fondförvaltare kan tillhandahålla den heltäckande lösning för fondförvaltning som bolaget idag erbjuder sina kunder.

Hedgefondernas för- och nackdelar

En stor fördel med hedgefonder är den ofta större totala avkastningen och riskjusterade avkastningen. Bland de nackdelar med vissa hedgefonder som ofta lyfts fram brukar följande nämnas: hög kostnad, brist på transparens, dålig likviditet, höga kostnader för inköp och tidsödande pappersarbete. Under de senaste åren har tyvärr många hedgefonder drabbats av aktiemarknadens ökade värde, vilket har lett till små möjligheter att dra nytta av de klassiska tekniker som hedgefonderna brukar använda sig av för att lindra fallet när börserna rasar.

De vanliga spararna förstår ofta inte det breda spektrat av strategier samt hur de fungerar och definierar framgång. Riktmärken för hedgefonder ger sällan en särskilt rättvis bild, eftersom de klumpar ihop alla dessa strategier och drar dem över en kam. En anledning till att många sparare har en bild av att hedgefonder är synonymt med höga avgifter kan ha att göra med att de inte förstår fondernas sanna värde. Strategier som innebär mer intensivt arbete eller kräver mer skicklighet medför helt enkelt en högre avgift än strategier som kräver mindre jobb och kunskap.

Vad är en hedgefond?

Termen hedgefond kommer från engelskans “hedging”, som betyder “inhägnad” eller “helgardering”. Det är en investeringsstrategi vars syfte är att minska eller till och med eliminera den risk som kan uppstå vid en kursutveckling som inte är gynnsam. Detta uppnås genom att man gör flera investeringar som helt och hållet eller till en viss del tar ut varandra vid förlust eller vinst, exempelvis genom affärer med terminskontrakt.

En hedgefond, ibland även kallad värdepappersfond, skiljer sig från andra fonder på flera olika sätt. Bland annat har förvaltaren av fonden ofta friare tyglar vad gäller placeringar i värdepapper och andra sorters finansiella instrument, medan förvaltaren av en traditionell fond ofta har ett något striktare placeringsmandat. En hedgefondförvaltare kan till exempel använda sig av blankning, belåning och placeringar i derivatinstrument för att uppnå en ökad avkastning.

De friare tyglarna gör att hedgefondförvaltaren har större möjligheter att generera en positiv värdeutveckling oberoende av utvecklingen på världens börsmarknader. Istället för att som mål att slå ett jämförelseindex, som en aktiefond, är hedgefondens mål att i såväl uppgång som nedgång på börsmarknaderna åstadkomma en positiv värdeutveckling (avkastning). Även om syftet med en hedgefond är att den alltid ska ha en positiv värdeutveckling, oberoende av utvecklingen på marknaderna, kan den potentiellt gå med förlust. Den här typen av fond har blivit allt mer populär på den här sidan av millennieskiftet.

Advisor Multihedge – en fond som placerar i hedgefonder

Ett exempel på en hedgefond är den svenska fonden Advisor Multihedge. Fonden förvaltas av den svenska fondförvaltaren Advisor, och är intressant på så sätt att fonden investerar i andra hedgefonder. De flesta av dessa är fonder som är baserade i Europa och fondens portfölj har satts ihop med målsättningen att uppnå lägsta möjliga korrelation i fonden. Detta görs genom att bland annat välja hedgefonder vars strategier skiljer sig mycket åt. Advisor Multihedge ska normalt innehålla mellan 15 och 25 olika fonder, där inget innehav överstiger 10 procent av fondens totala värde. Fonden har haft en genomsnittlig årsavkastning på 8,3 procent och kan vara ett bra val för den sparare som vill utöka sin fondportfölj med en hedgefond.

Handla aktier på nätet

De flesta har vid något tillfälle sett eller hört om NASDAQ börsen på ekonominyheter eller börssidorna i dagspress. För den som inte har förkovrat sig i aktier kan dock NASDAQ och börsfrågor vara svår-greppbar fakta som vi här skall belysa för att ge en lite enklare information.

Vid år 1971 etablerades den organisation som, digitalt, skulle möjliggöra handel med aktier och värdehandlingar. Den kallades vid denna tidpunkt NASD, national association of securities dealers, vilket senare kom att bli NASDAQ i och med utvecklingen från NASD till national association of securities dealers automated quotation. Syftet var att minska kostnaderna för mellanhänder och erbjuda smidiga lösningar för inköp och försäljning av aktier. Till en början fick vissa bolag möjlighet att komma åt kapital som tidigare varit omöjliga att komma över. Flera av de produkter vi i dagsläget tar för självklara har sprungit ur de ekonomiska möjligheter som etableringen av NASDAQ innebar. Bolag som Microsoft, Intel, Apple, Cisco etc. hade svårligen kunnat tillskansa sig de marknadsandelar och den storproduktion som vi idag ser.

OMX AB

NASDAQ har fortsatt att frekvent utvecklas och gruppen, NASDAQ OMX, råder nu över 24 marknader. OMX AB, ett Svenskägt bolag som tidigare drivit de nordiska börserna, blev under 2008 uppköpta av NASDAQ och sammanslagningen resulterade i NASDAQ OMX Group. Omkring 2300 företag är listade och flera av dessa är företag med stor risk och möjlig tillväxt. Marknaden är helt elektronisk, vilket kanske var mer uppseendeväckande i starten av verksamheten än nu då allt fler marknader och aktiviteter sker digitalt.