Redovisningsbyråer i Stockholm – så marknadsför de sig på Adwords

Redovisningsbyråer i Stockholm – så marknadsför de sig på Adwords

Adwords har gjort det möjligt för företagare att nå ofta stora grupper människor som letar efter en tjänst eller en produkt vid ett givet tillfälle. I och med att man som företag kan synas just i det tillfälle som kunden efterfrågar tjänsten, eller åtminstone visar ett intresse för den, så är konverteringsgraden hög i jämförelse med traditionella marknadsföringskanaler.

Andra fördelar är att du kan mäta hur dina annonser presterar väldigt väl. Du kan se det antal som har visat din annons, och hur många som har klickat på den. Genom att ställa in ett konverteringsvärde som baserar sig på tidigare data är det även möjligt att se din ROI. Det här kan jämföras med att placera en annons i en lokaltidning, till exempel – där finns det knappast samma möjligheter att mäta prestationen. Inte heller med radio eller TV finns de möjligheterna.

Men så är det också två typer av marknadsföring. Att marknadsföra på Adwords (i sökresultaten, och inte i displaynätverket) handlar ofta i högre grad om att konvertera snarare än att öka medvetenhet. Det företag som köper annonsplats på en populär TV-kanal på bästa sändningstid, gör det kanske till större del i syftet att göra människor medvetna om varumärket och att etablera, eller bibehålla, en stark plats på marknaden.

För att lyckas med Adwords krävs konverterande annonser. Din CTR, eller click-through-rate, ligger (tillsammans med en rad andra, mer betydande faktorer) till grund för din Quality Score, som i sin tur styr hur mycket du betalar per klick. När du söker på ”Redovisningsbyrå i Stockholm” så kommer det upp sju annonser på förstasidan – och vissa har satsat mer än andra på annonsens utformning. En bra url hjälper för att få besökare att klicka, i det här fallet är redovisningsbyrån.nu ett bra domännamn.

Annonserna

Den tjänst som placerar sig högst vid en sökning på ”redovisningsbyrå i Stockholm” är en digital byrå som troligtvis medvetet har optimerat annonsen för sökordet. Samtidigt finns en exakt matchning av ordet bara i title, och inte i description. Visserligen är ord som ”redovisning” och ”redovisningsbyrå” fetade – men hade man haft ”redovisningsbyrå i Stockholm” även i description hade det kunnat öka CTR:en. Åtminstone är det vad många tror. Detta eftersom man sticker ut lite gentemot konkurrenter som inte gör det. Gemensamt för många är att de inte utnyttjar det antal tecken man får ha i beskrivningen.

Privatekonomins olika delar

Privatekonomins olika delar

Privatekonomi kan i korthet förklaras med allt kapital som en privatperson har tillgång till samt hur detta kapital omsätts i inkomster och utgifter. Därmed svarar en persons privatekonomi på frågan hur personen använder sina pengar. Man brukar bryta ner begreppet i mindre underkategorier för att göra det tydligare hur ekonomin är uppbyggd.

Inkomster

Inkomster är det kapital som personen får oavsett vilken som är inkomstkällan. För en barnfamilj kan det exempelvis vara lön, barnbidrag och föräldrapenning. Men det kan även vara bidrag så som CSN-bidrag eller bostadsbidrag.

Inom inkomster finns även inkomster av kapital vilket många inte tänker på. Det är exempelvis räntor, aktieutdelningar eller annan avkastning. De flesta brukar däremot inte ta med denna post i en budget då inkomst av kapital generellt ges en gång per år i motsats mot andra inkomster som ges varje månad. Kapital är en av den typ av inkomster som man gärna tar hjälp med att hantera, läs mer här hur du kan få hjälp med din kapitalförvaltning.

Utgifter

Utgifter är de pengar som personen betalar ut. Det kan alltså vara allt från hyra och telefonabonnemang till cafébesök och godis. För att förtydliga vilka utgifter ett hushåll har brukar man inom privatekonomi dela upp det mellan fasta och rörliga utgifter.

Med fasta menas utgifter som ligger löpande månad efter månad och som inte lätt kan ändras. Det kan exempelvis vara hyra, el, bredband och försäkring.

Med rörliga utgifter menas det som betalas i vardagen så som restaurangbesök, shopping, resor m.m.

Budget – ger en privatekonomisk överblick

Första steget till att skapa en stabil privatekonomi är att skapa en budget där man skriver upp alla fasta kostnader samt hur stor summa som förväntas betalas till de rörliga posterna så som kläder, hygien, mat osv.

Genom att skapa en balanserad budget utifrån hushållets totala inkomst kan man lättare se hur stora summor man har råd med att betala för olika andra poster. Men det då även viktigt att bokföra varje betalning så att man ser om budgeten följs eller behöver justeras.

För personer med svag ekonomi är det extra viktigt att se över sin budget och att den går ihop. Risken är annars stor att man behöver låna pengar för de löpande utgifterna vilket i längden skapar en sämre ekonomi. Vid behov av hjälp kan kommunens budget- och skuldrådgivare kontaktas. De flesta kommuner har en person anställd som just hjälper privatpersoner att få koll på sin ekonomi.

Vanliga frågor kring LEI-koder

Vanliga frågor kring LEI-koder

En LEI-kod krävs för firmor och bolag som handlar med så kallade derivat,som är en form av värdepapper. LEI-koden krävs för att transaktionerna ska kunna rapporteras till ett godkänt register. Regelverket förändras relativt ofta, och det kan vara svårt att hålla reda på exakt vad som gäller. Här har vi tagit ett axplock av vanliga frågor och svar. Kanske kan just din fråga besvaras här?

Behöver man LEI-kod om man har enskild firma

Ja, om du handlar med derivatinstrument. Detta i enlighet med Emir-förordningen. En enskild firma som däremot handlar med andra finansiella instrument behöver ingen kod. Motparterna i en derivattransaktion behöver också ha en egen LEI-kod, och dessutom kontrollera att den andra parten har en giltig LEI-kod, om förutsättningarna är så att det krävs.

Hur skaffar man koden?

Koden kan erhållas genom ett antal olika tjänster på nätet. Tjänsterna är fristående och kallas för LOU, eller Local Operating Units, och har fått ett godkännande från LEI Regulatory Oversight Committee att utfärda dessa. Normalt kan man få hjälp med sin ansökan av sin bank men det är också vanligt att man går direkt till någon av de tjänster som tillhandahåller koderna. Tjänsterna kan hittas genom GLEIF, the Global Entity Identifiera Foundation.Dessutom kan det finnas aktörer knutna till en LOU som hanterar detta.

Spelar det någon roll vilken aktör man väljer?

Som regel inte. Det viktiga är att det är en korrekt LEI-kod. Sedan kan naturligtvis bemötande och användarvänlighet skilja sig åt. Men samtliga institutioner som återfinns på GLEIFs lista kan besökas för att hämta en kod.

Min bank kontaktade mitt AB och sa att jag behöver LEI för att handla med aktier?

För många är det här första gången man stöter på begreppet. Saken är att banker och kreditinstitut i Sverige har en skyldighet att rapportera transaktioner som sker med till exempel obligationer, aktier eller derivat. Transaktionsinformationen används sedan bland annat av FI för att övervaka marknaden i preventivt syfte.

Sedan relativt nyligen gäller att fysiska samt juridiska personer som utför en transaktion också ska kunna identifieras i nämnda rapportering. Många känner inte till detta på förhand.

Renoveringsfinansiering

”Skapa dig en föreställning om vilken typ av bostad du behöver och ungefär hur mycket den kostar på marknaden. Räknar du med att köpa en inflyttningsfärdig bostad eller behöver du budgetera för renovering? Räkna också på driftskostnaderna. För att få en uppfattning om hur mycket räntan på bolånet kan komma att kosta kan du jämföra olika bolån.” Se http://holdingverksamhet.se/

Modern bank

Modern bank

Banker och kreditinstitut är inte förskonade från tidens utveckling. De är ständigt under påtryckning från kunder om att utveckla såväl digitala tjänster som appar. Allt för att hålla sig tillgängliga för kunderna på det sätt de önskar. En av konsekvenserna av det nya intresset för digitala banktjänster är att det kommer allt fler aktörer på marknaden. I vissa fall är dessa i konkurrens med bankerna men ofta kompletterar dom och fungerar som låneförmedling. Bynk är en av dessa företag som fått åtskillig uppmärksamhet. Genom detta företag kan slutkonsumenter låna pengar för såväl konsumtion som för att samla krediter vars effektiva ränta skenat.

Här finns en grundlig recension och omdöme om bynk.se.

Betalningsfria månader

När det kommer till banker och finansbolag är det ofta man kan se trender vara genomgående. En av dessa nyare trender är att erbjuda betalningsfria månader. På så vis kan man som kund hantera månader där kostnaderna drar iväg. Det kan handla om oförutsedda utgifter eller om vad helst annat som kräver tillgängligt kapital på fickan.

Vad som inte är lika vanligt är att man via Bynk kan ändra sin månadskostnad på ett snabbt och enkelt sätt. När man justerar återbetalningstiden minskar månadskostnaden även om totalskulden blir något högra. Detta i och med att räntan beräknas under längre tid. Vad för ränta som erbjuds varierar mellan olika låneföretag och har ofta en korrelation med den riskfaktor som uträknats. Denna bygger på hur riskabelt långivaren anser det vara att ha dig som kund. Den som inte har en bra historik, eller som har lägre inkomst, kan anses innebära högra riskfaktor och därmed få högre ränta. I omdömet om bynk.se finns mer information om räntor och uppläggningskostnader.

Utbetalning

När man ansöker om lån hos en låneförmedlare är det vanligt att man får svar omgående. Det finns en rad faktorer som kan göra att man behöver en personlig kontakt innan lånet beviljas. Dock är detta inte någonting som bekommer flertalet. När man väl fått ett ok på det lån man är intresserad av, tar det omkring 1-2 dagar innan man har pengarna tillgängliga på sitt konto. Använder man appen som erbjuds från bynk kan man se pengarna som tillgängliga även om de inte finns att använda på bankkontot ännu. Det innebär att pengarna gått iväg till banken men att de inte hunnit registrera transaktionen fullt ut.

Jämför ränta och tjäna tusenlappar

Jämför ränta och tjäna tusenlappar

Ränta är ett centralt begrepp inom ekonomin. Oavsett om du vill låna eller spara pengar är det viktigt att du jämför ränta så att du kan hitta ett så bra erbjudande som möjligt. Det känns nästan som om det finns oändligt med lån och sparprodukter på marknaden att välja bland. Det kan vara svårt att veta vad som verkligen är bra. Att jämföra räntor bland långivare är ett bra sätt att börja på.

Ränta på ränta

Einstein lär ha sagt att ränta på ränta är världens åttonde underverk. En krona som man spar idag kommer att vara värd mycket mer i framtiden tack vare ränta på ränta-effekten. Ränta på ränta fungerar både om man ska låna pengar eller spara. Skillnaden är förstås att du vill ha så hög ränta som möjligt på sparade pengar medan du på lånet vill att räntan ska vara så låg som möjligt. Vet du hur mycket 1 000 kronor är värt om 20 år om räntan är 5 procent? Tusenlappen kommer att ha förvandlats till 2653 kronor tack vare ränta på ränta-effekten. Om 40 år blir det inte dubbelt så mycket utan det blir hela 7040 kronor! Ju större summa pengar man sparar och ju högre ränta desto mer imponerande effekt av ränta på ränta-effekten.

Jämför ränta på lån

Det finns mängder med anledningar att låna pengar. Kanske vill man köpa en ny bostad, bil eller båt, kanske vill man reparera stugan eller bygga en altan. Ibland behövs ett lite mindre lån för semestern eller för att täcka en oförutsedd utgift. Det finns mängder av lån att välja bland i Sverige. Gemensamt för alla lån är att du får betala ränta på de pengar som lånas. Skillnaden är enorm mellan de dyraste och de billigaste lånen. Därför är det bra att sätta sig ner och jämföra räntan noga. Det blir extra viktigt när det är ett lån med lång löptid. Med en ränta som betalas år ut och år in blir det stor skillnad i hushållskassan om du kan få ner räntekostnaden.

Jämför ränta på sparandet

I dagsläget är det svårt att hitta sparkonton med bra ränta men det finns faktiskt vissa aktörer som erbjuder flera procent i ränta. Om du har pengar med en sparhorisont på några år är sparkonto en bra placering. Då kan du få loss pengarna snabbt om du vill. Jämför ränta mellan olika sparkonton men titta även på villkoren. Ibland binds pengarna under en viss tid och då kan du inte ta ut dem från kontot utan att betala en extra avgift.

SMS-lån trots betalningsanmärkningar

SMS-lån trots betalningsanmärkningar
Kan man teckna ett SMS-lån om man har betalningsanmärkningar? Det korta svaret är ja. Det är dock inte alla långivare som godtar betalningsanmärkningar och därför är det bra att jämföra noga innan man ansöker om ett SMS-lån. Dessutom är det inte alltid klokt att ansöka om ett lån om man har betalningsanmärkningar, men det beror på.

Hur allvarligt är det med en betalningsanmärkning?

En liten varning är på sin plats till att börja med. Om det är som så att du har en eller flera betalningsanmärkningar bör du börja med att fundera på om det verkligen är ett SMS-lån du behöver. Det är suveränt med SMS-lån bara man använder dem på rätt sätt. Att teckna ett nytt SMS-lån för att betala tillbaks tidigare skulder är inte en bra idé. I sådana fall är det bättre att lösa in de tidigare skulderna genom ett samlingslån. Då får du bättre villkor.

Med det sagt finns det faktiskt lägen då det känns helt OK att ansöka om ett SMS-lån trots att man har en betalningsanmärkning. Det kan kännas förargligt att få en betalningsanmärkning men faktum är att det är långt ifrån alltid man får det på grund av en dålig ekonomi. Det händer till exempel att folk reser bort under en längre tid och glömmer bort att en faktura var på väg in. Man missar fakturan, påminnelsen och brevet från Kronofogden och vips har man en betalningsanmärkning. Ett annat exempel är att man får en parkeringsbot som blir liggande och faller i glömska. Det är inte bra – sådant ska man hålla koll på, men det kan drabba den bäste.

Vad innebär en betalningsanmärkning?

Betalningsanmärkning innebär att det finns en uppgift hos kreditupplysningsbolagen om att du inte skött dina betalningar. Det inträffar till exempel om Kronofogden har registrerat ett betalningsföreläggande på dig. Själva betalningsanmärkningen ligger med andra ord inte hos Kronofogden utan hos till exempel UC, Bisnode eller Creditsafe.

Det finns flera exempel på när en privatperson kan råka ut för en betalningsanmärkning. Det vanligaste är att det finns ett beslut om betalningsföreläggande efter en anmälan från ett företag. Det kan gå till ungefär så här: Du betalar inte en faktura av ett företag i tid. Då får du en eller flera påminnelser. Om du inte betalar då heller skickar företaget troligtvis ärendet till inkasso. Om inkassoföretaget också misslyckas med att få in betalningen ansöker de om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden, som då försöker kontakta dig. Om du inte svarar eller protesterar hamnar du i Kronofogdens register. Följden blir att du får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.

Andra exempel på när man kan få en betalningsanmärkning är om man inte har betalat skatter och TV-avgifter. Om Kronofogden fattat beslut om skuldsanering kan det också leda till en betalningsanmärkning.

Hur länge ligger betalningsanmärkningen kvar?

Om du funderar på att skaffa ett SMS-lån och tror att du kanske har en betalningsanmärkning kan det vara en bra idé att först kolla om du verkligen har en anmärkning. Oftast ligger betalningsanmärkningar kvar i tre år. Om det handlar om misskötta kontokortskrediter ligger uppgiften kvar i två år som regel. Skuldsanering däremot syns i fem år. Du kan lätt kontrollera om du har en betalningsanmärkning genom att ladda ner din UC för en liten avgift. Du kan även kontakta Kronofogden och begära att få se vad som finns registrerat på dig i deras register. Kom ihåg bara att själva betalningsanmärkningen inte syns där!

Hur ansöker jag om ett SMS-lån trots att jag har betalningsanmärkningar?

Det finns flera SMS-lån där det är OK om du har en eller flera betalningsanmärkningar. Långivaren gör en bedömning från fall till fall. Om du till exempel har en god ekonomi i övrigt kan dina chanser att få lånet godkänt vara större. För långivaren är det också intressant att titta på när betalningsanmärkningen skedde. Om det var länge sedan och handlade om ett mindre belopp är det så klart bättre än om du har flera betalningsanmärkningar som inträffat nyligen.

Tänk bara på att jämföra olika SMS-lån noga innan du ansöker. Ansök bara ett SMS-lån där långivaren uttryckligen anger att de accepterar betalningsanmärkningar. På så vis undviker du att kreditupplysningar görs på dig onödan. Det är svårt att kora det bästa sms lånet men att titta på villkoren kan man få sig en bild kring vilka man bör vända sig till.

SMS-lån utan UC

Är det möjligt att skaffa sig ett SMS-lån utan UC? Absolut! Faktum är att de flesta långivare faktiskt inte använder sig av UC utan istället har de en annan samarbetspartner. Ja, det är nämligen som så att en kreditupplysning alltid måste göras. Det är en vanlig missuppfattning att man kan få ett SMS-lån utan kreditupplysning. Om kreditupplysningen inte görs av UC görs den ofta av Creditsafe eller Bisnode.

Hur går det till när en UC görs?

Om du ansöker om ett SMS-lån måste långivaren göra en kreditupplysning på dig. Det går inte att komma runt eftersom det är reglerat genom lag. Vi associerar ofta kreditupplysningar med UC, eller Upplysningscentralen som det också heter, eftersom det är det bolag som funnits längst på marknaden. Det grundades av storbankerna på 1970-talet och egentligen har det en ganska bred produktportfölj men det är för kreditupplysningarna som det har blivit känt. När långivaren gör en kreditupplysning på dig gör man det för att bedöma risknivån. Det kanske låter otäckt men det är en rutinuppgift som alla långivare gör. Tänk dig själv att du ska låna ut en slant till någon. Då vill du så klart veta vem det är du lånar ut dina pengar till.

När en kreditupplysning görs på dig får långivaren bland annat information om din inkomst de senaste två åren, om du har några krediter och hur stor andel av den beviljade krediten som du har utnyttjat. Dessutom visar kreditupplysningen om du har betalningsanmärkningar samt om du har sökt några lån de senaste 12 månaderna. Kom ihåg att du lätt kan beställa en kreditupplysning på dig själv från UC:s hemsida! På så vis kan du på förhand se vilken information som långivaren kommer att kunna se om dig.

Varför vill man undvika UC?

Även om en kreditupplysning alltid måste göras kan det finnas andra skäl till varför du vill undvika att en UC görs. Om du nyligen har ansökt om flera lån kan du öka dina chanser att få ett nytt lån beviljat om du ansöker via ett bolag som använder ett annat kreditupplysningsföretag. Det syns nämligen på kreditupplysningen om du har gjort många ansökningar och det kan väcka onödig uppmärksamhet. Samtidigt tycker vi att man kanske bör fundera över sin situation om man har fått avslag på många lån. Kanske är det då inte ett nytt lån som är lösningen.

En annan anledning att undvika UC är om du planerar att ansöka om ett större lån, t.ex. ett bolån, inom en snar framtid. Då kan det vara onödigt att riskera att få sämre villkor bara för att det syns på kreditupplysningen att du gjort många ansökningar. Kom ihåg bara att utifall du får ett lån beviljat så syns det på kreditupplysningen hur som helst, oavsett vilket kreditupplysningsbolag långivaren använder.

Hur får man ett SMS-lån utan UC?

De flesta SMS-lånen använder faktiskt ett annat kreditupplysningsbolag än UC. Därför är det lätt att hitta ett lämpligt SMS-lån där UC inte används. Istället anlitar de ofta Creditsafe eller Bisnode för att göra kreditupplysningen.

Besök denna sida för att hitta bästa sms lån.

Att använda profilprodukter

Termen ”profilering” handlar om att kommunicera företagets vision och vad ni står för. Syftet är att klargöra företagets identitet och kärnvärden, på engelska pratar man ibland om ”brand image”. En viktig del av företages image är den visuella profilen. Det kan vara allt från val av färger, typsnitt och logo. Tanken bakom den grafiska profilen är att man vill få ut ett budskap om företaget till konsumenterna. Det är viktigt att varumärket känns igen av så många som möjligt. Ett led i att kommunicera sitt varumärke är att använda profilprodukter. Det anses vara en mycket effektiv kommunikationskanal.

Vad är profilprodukter?

Ett företags profil och identitet bör vara noga genomtänkt. Det ska ständigt påminna kunden om vem ni är, vad ni erbjuder och vad ni står för. Profilprodukter har en viktig roll att spela när man jobbar med marknadsföring. Man skulle kunna säga att profilprodukter fungerar lite som produktplacering. Man vill exponera sitt varumärke så mycket som möjligt och då passar profilprodukter perfekt. Man kan trycka upp en logo eller visuell identitet på nästan vad som helst. Det kan handla om kläder, pennor, vattenflaskor, paraplyn, godis, golfbollar, ballonger, frisbees och mycket mycket annat. Beroende på hur stor budget man har så finns det nästan inga gränser när det kommer till vilka produkter som kan användas som profilreklam.

Hur ska min profilreklam upplevas?

Det är du som företagare som måste tänka igenom en strategi för att ert varumärke ska få maximalt med exponering genom era profilprodukter. Det gäller att maximera upplevelsen för kunden samtidigt som ni använder en budget som är rimlig. Profilreklam kan också användas på själva arbetsplatsen. Man kan till exempel ha arbetskläder eller kaffekoppar till personalen med företagets logo på. Detta ökar gemenskapen och tilliten på arbetsplatsen. Många små företag uppskattar profilreklam eftersom det är kostnadseffektivt samtidigt som man får en stor exponering.

Vilken typ av företag kan använda profilreklam?

Ofta är det lite mindre eller medelstora företag som använder profilreklam. De har ofta inte de ekonomiska resurser som krävs för att kunna köpa till exempel Tv-reklam eller tidningsannonser. Profilreklam ger goda resultat och omsätter idag flera miljarder kronor i Sverige. Allt fler större företag använder sig också av profilprodukter. Det finns nästan inga negativa aspekter av profilprodukter. Alla blir glada när man får något gratis och man kan aldrig få för många pennor, skohorn, golfbollar eller tygpåsar.

Hur ökar man säkerheten vid arbete nära väg?

Arbete på väg

När vägarbeten utförs nära en väg så måste man vara mycket noga med säkerheten så att ingen kommer till skada. När man jobbar med säkerhet kring vägarbeten så fokuserar man både på personalen och på förbipasserande. Personalen som arbetar nära väg har rätt till en säker arbetsplats men också trafikanter som befinner sig eller åker igenom området. Många gånger så finns det brister i säkerhetstänket och både personal och trafikanter utsätts för stora risker. Ofta håller bilförare och lastbilsförare alltför höga hastigheter och visar inte tillräcklig hänsyn till personalen som utför arbeten nära väg. 

Viktigt med tydlig skyltning 

Det är A och O att man i god tid informerar bilister att arbeten utförs nära vägen. Det gäller att genom att ge starka signaler få trafikanter att sänka hastigheten. Det är viktigt att man skyltar lång tid innan så att chaufförerna hinner förstå och ta till sig informationen och agera därefter. Man bör också informera och sätta upp skyltar i närheten till vägarbetena, det kan aldrig bli för mycket information när det rör sig om säkerhet på våra vägar. Man ska alltid ta speciell hänsyn till gående och cyklister som är helt oskyddade och kan råka ut för allvarliga skador om olyckan är framme. 

Riskbedömning vid arbete nära väg 

Innan man utför arbete nära väg så ska man alltid utföra en riskbedömning. I de flesta fall så är det väghållaren som leder riskbedömningsarbetet. När man gör riskbedömningen så ska man alltid klargöra vilka risker som finns och en åtgärdsplan där det tydligt framgår exakt vad som behöver göras för att skapa en så säker miljö som det bara går för både personalen som utför själva vägarbetet och trafikanterna. Många gånger behöver man leda om trafiken så att arbetet nära vägen kan fortgå och inte påverkas negativt av trafiken. 

Att leda om trafik 

I de flesta fall går det faktiskt att leda om trafiken men man måste alltid ta beslutet utifrån varje enskilt fall och noga analysera vilka problem som kan uppstå på vägen när man leder om trafiken. Det är viktigt att man inte försämrar säkerheten för gående, cyklister eller för de personer som bor i området. Ibland kan man leda om trafiken så att fordon fortfarande passerar vägarbetet men på ett långt avstånd. När det inte går kan man skilja trafiken från arbetsplatsen med speciella trafikanordningar. Det bör alltid finnas skyddsanordningar som hindrar trafiken från att ta sig in på arbetsplatsen. 

Om du behöver arbete på väg eller utbildningar inom området kan du vända till företag som har kunskap och erfarenhet kring vägarbeten, deras expertis kan komma till stor hjälp både vid planering och utförande.